Home Gung Ho Co-operatives NZ Ambassador 2004, gungho

NZ Ambassador 2004, gungho

The executive committee of Gung Ho after its meeting 16 November 2000 in the Youxie Museum, Beijing. From left: Xiao Weixiang, Michael Crook (V-Ch), Mu Jingmei (Project Officer), Pat Adler, Lu Wanru (V-Ch), Bill Willmott, Guo Lina (Exec. Sec.), Wang Houde (Chairman), Lu Suhui (Accountant), Zhang Longhai, Tang Zongkun. (Mr Zhang Longhai was formerly Chinese Ambassador to NZ).
gungho-john-mckinnon-300×198
exec2000, gungho